Roboty ziemne
Pracujemy na niezawodnym sprzęcie.

Nasze usługi:

Wykopy pod przydomowe oczyszczanie ścieków, wykopy pod instalacje wodno-kanalizacyjne i gazowe,

rozładunek/załadunek palet, gruzu, ziemi, niwelacja terenu, wykopy pod drogi, nasypy,

wykopy pod fundamenty utwardzanie terenu.